XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSağlıkta e-İlkyardım Uygulamaları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: M.Recep OKUR
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mrokur_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Gökhan KUŞ
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gokhankus_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerSağlıkta Bilişim, e-Sağlık, e-İlkyardım
ÖzetBilişim sektöründeki gelişmeler, sağlık alanındaki başarıları arttıran en önemli unsurlarından birisi olmuştur. Bu bağlamda, hastane bilgi yönetim sistemleri, 182 randevu sistemi, sağlık-net, e-sağlık ve diğer benzeri programlar rahatsızlanan, hastalanan ya da kontrol amaçlı bireylerin hastanelere ulaşımlarını kolaylaştırmış; hastanelerin hizmet kalitesini arttırmıştır. Ancak, kaza ya da yaralanma gibi ilkyardım gerektiren diğer acil durumlarda 112 acil servisi olay yerine intikal edinceye kadar ne yapılması ya da ne yapılmaması gerektiğine yönelik etkin bir e-sağlık ya da e-ilkyardım sistemi ülkemizde mevcut değildir. İlkyardım bilgisinin ve uygulamalarının insan yaşamını kurtarmadaki önemi pek çok çalışmada vurgulanmasına rağmen toplumumuzda ilkyardım bilgi ve beceri düzeyleri maalesef yetersizdir. Binlerce insan geç kalmış ya da yetersiz ilkyardım müdahalesinden dolayı ya sakat kalmakta ya daha fazla acı çekmekte ya da ölmektedir. Olayın meydana gelme zamanı ile profesyonel yardımın olay yerine gelme zaman periyodu ölüm ve yaşam arasındaki farkı belirlemede önemlidir. İlkyardım eğitimleri uygulamaya ve görselliğe dayalı olarak yaşam boyunca verilmelidir. Bu bildirinin amacı vatandaşlarımızın ilkyardım bilgi ve beceri eksikliğine dikkat çekmek ve bu eksikliğin mobil uygulamalarla, artırılmış gerçeklik uygulamaları, internet tabanlı uygulamalarla ve diğer benzer uygulamalarla giderilebileceği ve neler yapılabileceği konularını tartışmaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC