XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDemir İle Kirlenmiş Su Kaynaklarının CBS Ortamında Kolera İle İlişkilendirilmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Fırat Olcay
Org: Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü
Country: TR
E-mail: frat.olcay_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerCoğrafi Bilgi Sistemleri, Kolera Riski, Konumsal Analiz
ÖzetKolera bakterisi, Vibrio cholerae, yüzey sularının inhabitantı olarak bilinse de, yayılımı ve su kontaminasyonundaki rolü hala belirgin değildir. Çalışma, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun kolera riski bölgesi olarak raporladığı Zimbabwe’nin coğrafi bilgi sistemleri ortamı kullanılarak kolera hastalığının yayılımının çevresel risk faktörünü tanımlamaya çalışmaktadır. Çalışma, bölgenin büyüklüğü ve tabular veri eksikliği sebebiyle, demir oksit içeren kayaçların bölgede tanımlanan havzalarda bulunma oranı doğrudan yüzey sularını kontamine etme riski ve bu riskin mevcut sağlık verileri ile korelâsyonu ile sınırlandırılmıştır. Coğrafi bilgi sistemleri ortamında hazırlanan coğrafi veritabanı ve multispektral uydu görüntüleri verisinden türetilen demir oksit içeren yüzey kayacı haritası ile konumsal filtreleme teknikleri kullanılmıştır. Bu ilişkilendirme, bölge jeolojisi ve su kirlenmesine bağlı bulaşıcı endemik hastalıkların yayılma risklerinin araştırılmasında bir örnek olma amacı ile yapılmıştır. Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kolera Riski, Konumsal Analiz - Vibrio cholerae, the bacteria that cause cholera disease are known as inhabitants of surface water, still the role of bacteria related to contamination of water are not quite inferred. This study aimed to define environmental risk factor of cholera dissemination in Zimbabwe, reported as a cholera outbreak risk zone by World Health Organization (WHO) using geographical information systems approach. The study covers only the rate of iron-oxide rich rocks in the extracted basins, the risk of iron contamination of water, and the correlation of this risk to available health data due to the vastness of region and lack of tabular data. A Spatial database was used to measure the risk for vector data and multispectral satellite imagery for extracting the ferrous oxides; robust spatial filtering and rationing techniques were employed. This kind of regression analysis aimed to be an example for evaluating the risk factor of spreading of endemic infectious diseases, related to surrounding geology and water contamination. Keywords: Geographical Information Systems, Cholera Risk, Spatial Analysis
Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC