XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkURAD (Uzaktan RADyolojik Film Değerlendirme) Sistemi ve Eğitim Modülüyle Tıbbi Hataların En Aza İndirgenmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Esra Yorulmaz
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: TR
E-mail: esra.yorulmaz_AT_bil.omu.edu.tr

Yazar 2
Name: Nurettin Şenyer
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nurettin.senyer_AT_bil.omu.edu.tr
Anahtar Kelimelerradyasyon, tıbbi hatalar, e-radyoloji, uzaktan raporlama, e-sınav, e-eğitim
ÖzetÖlüm nedenleri sıralamasında tıbbi hatalara bağlı olanlar, trafik kazası ve meme kanserinden daha yüksek olup sekizinci sıradadır. Tüm radyolojik/tıbbi görüntüleme değerlendirmelerde ise hata oranı %33 mertebesindedir. Hastanelerin yeterli düzeyde radyoloji uzmanına sahip olmaması sebebiyle hastaların üst seviye hastanelere sevki, hem zaman kaybına hem de gidilen hastanede tekrarlayan radyasyon maruz kalmadan kaynaklı sağlığının tehlikeye girmesine yol açar. Bu projede tasarlanacak URAD sistemi, radyolojik görüntülerin PACS (Picture Archiving and Communication System) sunucu sistemler vasıtasıyla barındırıldığı, radyoloji uzmanlarının sağlık kurum ve kuruluşlarında zamana ve mekana bağımlı olmadan, bu radyolojik görüntüleri uzaktan değerlendirilebildiği, konsültasyon değerlendirmesi yapabildiği, diğer taraftan mezuniyet öncesi ve sonrası radyoloji uzmanlık eğitiminde aktif rol almaları yaklaşımıyla tıbbi hataları en aza indirgemeyi hedefler. Önerilen sistemin özgün değer ve katkı sağlayacak özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: • kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında radyoloji uzmanı yetersizliğinden radyolojik görüntü değerlendirmede yaşanan sıkıntının giderilmesi ve radyolojik film raporlama birim maliyetinin düşürülmesi, • hastaların başvurdukları hastanede film değerlendirme ve bunun sonucunda daha az film ve daha az radyasyona maruz kalmasının sağlanması; elektronik arşivlemeyle tekil hasta dosyası tutulmasının sağlanması, • radyoloji uzmanlarına konum ve zamandan bağımsız film değerlendirme imkanı verilmesi ve/ya değerlendirdikleri film başına ücretlendirmeyle ek gelir sağlanması, • konsültasyon sürecinin zaman ve konumdan bağımsızlaştırılması ve böylelikle kolaylaştırılması, • alan uzmanlarının aktif katılımıyla ve tıp eğitiminde zaman ve mekandan bağımsız eğitim ve değerlendirme süreciyle daha az tıbbi hatanın üretilmesinin sağlanması
Başlıklar AB-Bildiri
İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC