XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkG-20 Ülkelerinde Bilgi ve Bilgi Ekonomisi İndekslerinin Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Bahar BERBEROĞLU
Org: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Country: TR
E-mail: bdirem_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerG-20 ülkeleri, Bilgi İndeksi, Bilgi Ekonomisi İndeksi
ÖzetKüreselleşme ile birlikte bilgi, ülkelerarası rekabette önemli bir ekonomik güç halini almıştır. Ülkelerarası ekonomik ayrışma bilgiyi üretebilen ve üretemeyen ülkeler biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi gibi yeni türeyen kavramların merkezinde bilgi ve bilişim vardır. Dünya Bankası bu kavramlara ilişkin olarak Bilgi İndeksi ve Bilgi Ekonomisi İndeksi olarak iki indeks türetmiştir. Biz bu çalışmamızda dünya ekonomisinin büyük bir bölümünü elinde tutan ve yönetebilen G-20 ülkeleri çerçevesinde bu indekslere dayalı olarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuç olarak, son yıllarda Suudi Arabistan, Rusya, Brezilya ve Çin’in her iki indeks değerinde de artış olduğunu, ancak Türkiye’nin her iki indekste de bir düşüş yaşadığını tespit ettik. Ayrıca G-20 ülkelerinde bu iki indeks değerlerini alt gösterge olarak en çok etkileyen faktörün Bilgi ve İletişim Teknolojileri olduğunu gördük.
Başlıklar AB-Bildiri
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC