XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMesleki Eğitimde kapsamlı Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Orkun Mersinoğulları
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: orkun.mersinogullari_AT_ege.edu.tr

Yazar 2
Name: Cihat Okan Arıkan
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cihat.arikan_AT_ege.edu.tr

Yazar 3
Name: Melih Karasu
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: melih.karasu_AT_ege.edu.tr

Yazar 4
Name: Mustafa Murat İnceoğlu
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mustafa.inceoglu_AT_ege.edu.tr
Anahtar Kelimeleruzaktan öğretim, uzaktan eğitim, mesleki ve teknik eğitim, eşzamansız uzaktan eğitim
ÖzetMesleki ve teknik eğitim (MTE), günümüz ekononik dünyasında, ülkemizin en önemli sorunlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. TÜSİAD [1], Türkiye’de yaşanan asıl sorunun, “işsizlik değil, mesleksizlik ve nitelikli personel eksikliği olduğunu” vurgulamaktadır. Buna ek olarak, “diğer ülkelerle rekabet edebilmek, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında mal ve hizmetlerin serbest dolaşımında ülkemizin insan gücünün değerini koruyabilmek, ekonomik alanda üretimi artırmak, sadece alan ve kullanan değil, üreten ve satan ülke olabilmek için” mesleki ve teknik eğitim önemli olmaktadır [1]. MTE sorununun farkında olan Ümmühan Elginkan Vakfı [2], • “üretim, kalite ve verimin artmasına katkıda bulunabilmek için sanayi kuruluşlarında çalışan elemanların, gelişen ve değişen teknoloji ile üretim şartlarına uyumlarını sağlamak, • ileri üretim teknolojilerinin tanıtımın sağlayarak sanayicinin gerçek ihtiyacı olan vasıflı elemanları yetiştirmek, • organize sanayi bölgesindeki ve küçük sanayi sitesindeki sanayi kuruluşlarına mesleki eğitim hizmeti sunmak, • işsiz ve mesleksiz gençleri, sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı bir eleman olarak yetiştirmek, onların kendi işyerlerini kurabilmelerine veya alanlarında iş bulabilmelerine yardımcı olmak” amaçlarıyla ücretsiz kurslar düzenlemektedir. Vakfa bağlı olan üç eğitim merkezinden biri olan, Manisa Ümmehan Elginkan mesleki ve teknik eğitim merkezinde düzenlenen kursların bazıları, Ege Üniversitesi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM) ile birlikte uzaktan eğitim şeklinde düzenlenmektedir. Kurs içerikleri, eğitim videoları şeklinde hazırlanarak, katılımcıların belirli bir zaman ve mekana bağlı olmaksızın eş-zamansız olarak kullanmasını sağlamak amacıyla MOODLE [3] açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemi üzerinden dağıtılmaktadır. Yapılandırmacılık öğretim yaklaşımıyla [4] hazırlanan ve dağıtılan içeriklerle 2012 yılından günümüze kadar 10862 katılımcıya eş-zamansız uzaktan eğitim modeliyle çeşitli kurslar verilmiştir. Bildiri içerisinde, son iki kursa katılanların demografik durumları, eğitim düzeyleri ve kursların sonunda yapılan değerlendirme anketleri ile kursların işe yerleştirme performansını ölçen anket ve bunların istatistiksel sonuçlarına yer verilecek, sistemin işleyişine yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. Bunlara ek olarak, içerik ve teknik işleyiş yönünden gelecekte yapılacak olan süreçler de tartışılacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC