XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMoodle Öğretim Yönetim Sisteminde Bir Dersin Tasarımı ve Öğretimi: İngilizce Dersi Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hasan Uçar
Org: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hasan.ucar_AT_bilecik.edu.tr

Yazar 2
Name: Kadir Berk
Org: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kadir.berk_AT_bilecik.edu.tr

Yazar 3
Name: Alper Tolga Kumtepe
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: atkumtepe_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerMoodle, UMT Modeli, İçerik Tasarımı, İngilizce Dersi
ÖzetBu çalışmada, Marmara bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinde sunulan 3 kredilik ortak zorunlu “İngilizce I” dersinin teknoloji odaklı bir yöntemle bütünleştirilmesine ilişkin geliştirme ve uygulama süreci incelenmektedir. Bu doğrultuda sözü edilen ders için öğretim yöntemi sistemi kullanımı yenilikçi bir yol olarak benimsenmiştir. Bu dersin sunumu için öğretim elemanı ile öğrencilerin katılabileceği eşzamanlı ve eşzamansız bir öğrenme ortamı sunan açık kaynak kodlu öğretim yönetim sistemi Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - Esnek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı) kullanılmıştır. Bu sistemdeki İngilizce dersi öğretimi Ünite-Modül-Konu (UMT) modeli temel alınarak tasarlanmıştır. Moodle öğretim yönetim sisteminde öğretim elemanları ders içeriği, duyuru, sınav, mesaj, video ve ders malzemesi paylaşmıştır. Bu sistemde öğretim elemanları ve öğrenciler daha etkili bir iletişim kurmak için e-posta ve mesajlaşma gibi sistemleri de kullanmışlardır. Bu çalışmanın amacı, bu öğretim uygulamasının ve teknolojisinin yapısını ve işlevini açıklamaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC