XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAçık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hasan Uçar
Org: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hasan.ucar_AT_bilecik.edu.tr

Yazar 2
Name: Alper Tolga Kumtepe
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: atkumtepe_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerFarklılaştırılmış Öğretim, Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımı, Açık ve Uzaktan Öğrenme
ÖzetFarklılaştırılmış öğretim, öğrenenlerin hazırbulunuşluk düzeylerine, ilgilerine ve öğrenme biçimlerine göre farklı öğretim seçenekleri sunan bir öğretim felsefesi olarak kabul edilmektedir. Farklılaştırılmış öğretimde temel amaç içeriğin, sürecin, öğrenme çıktılarının ve öğrenme ortamının her öğrenenin en iyi öğrenebileceği şekilde tasarlanmasıdır. Yeni öğretim anlayışında farklılaştırma sadece bir öğretim stratejisi değil dahası öğrenme ortamları için yenilikçi bir yol olarak kabul edilmektedir. Farklılaştırma anlayışı geleneksel öğretimde olan herkese uyan tek kalıp program yerine, her öğrenene uyan farklı öğretim yolları sunmaktadır. Birçok eğitim-öğretim ortamında kabul gören ve gittikçe artan farklılaştırılmış öğretim modeli güncel açık ve uzaktan öğretim sistemlerinde yeterince yer bulamamıştır. Buna ek olarak, Bolonya süreci ve yaşam boyu öğrenme ihtiyaçları çerçevesinde açık ve uzaktan öğrenenlerin değişen ihtiyaçları ve ilgileri, yaş farkları, sosyal, kültürel ve akademik geçmişleri, engelli olma durumları göz önünde bulundurulduğunda farklılık daha da önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada alanyazın taraması ve bazı açık ve uzaktan öğretim uygulamalarındaki farklılaştırılmış öğretim türleri ve stratejileri tartışılacaktır.
Başlıklar AB-KısaBildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC