XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGörüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Ekmek Kalitesi Ölçümlerinde Kullanılabilecek Doku Özelliklerinin Çıkartılması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Turab Selçuk
Org: KSU Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Kahramanmaraş
Country: TR
E-mail: turabselcuk23_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Ahmet Alkan
Org: KSU Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Kahramanmaraş
Country: TR
E-mail: aalkan_AT_ksu.edu.tr

Yazar 3
Name: Abdullah Sinan Çolakoğlu
Org: KSU Gıda Mühendisliği Bölümü Kahramanmaraş
Country: TR
E-mail: ascolakoglu_AT_ksu.edu.tr
Anahtar KelimelerEkmek Doku Analizi, Görüntü İşleme, Bölütleme
ÖzetÖzet: Bir ekmekteki katkı maddesi ekmeğin gözenekli yapısını etkilemektedir. Bu yüzden bir ekmek dilimindeki gözenekler ekmekle ilgili yapısal özelliklerin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Doğru yerden kesilmiş bir dilim ekmekteki gözeneklerin sayısı, yoğunluğu, boşluk oranı gibi fiziksel özellikler ekmeğin kalitesi açısından önemli bilgiler içerir. Çalışmada 10 farklı ekmekten alınmış görüntüler üzerinde görüntü işleme teknikleri kullanılarak, ekmek doku analizi yapılmıştır. Bu amaçla, görüntülerde ki dokuları ve bu dokularda mevcut gözenekleri bölütlemek için analiz yöntemleri geliştirilmiştir. Bölütlemeden sonra gözenek sayısı, gözenek yoğunluğu gözenek alanı, boşluk oranı gibi bazı morfometrik ölçümler elde edilmiştir. Daha sonra tüm gözenekler büyüklüklerine göre sınıflandırılmıştır. Çalışmada ekmekte katkı maddesi miktarına bağlı olarak meydana gelen dokusal değişimlerin bilgisayar ortamında tüm gözeneklerin bölütlenerek elde edilecek bilgilerin istatiksel olarak analizi için bir altyapı oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar, oluşturulan altyapının görüntü işleme temelli ekmek kalitesi çalışmalarıyla ilgili araştırmalarda kullanılabileceğini ve temel oluşturduğunu ortaya koymuştur.
Başlıklar E-tarım, Tarımsal Bilişim
Görüntü İşleme
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC