XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkProgramlama Eğitiminde Robotların Kullanımı: Bir İçerik Analizi Çalışması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet AKINCI
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: akincia_AT_hacettepe.edu.tr

Yazar 2
Name: Hakan TÜZÜN
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: htuzun_AT_hacettepe.edu.tr
Anahtar KelimelerEğitsel robotlar, bilgisayar programlama, üniversite eğitimi
ÖzetEğitsel robotların ilkokuldan üniversiteye tüm eğitim seviyelerinde ve farklı bağlamlarda bir öğrenme aracı olarak kullanılmasının son yıllarda hızla arttığı görülmektedir. Eğitsel robotlar ayrıca örgün eğitim dışında çeşitli yarışma ve proje bağlamlarında öğrencileri belirli alanlara yönlendirmek amacıyla da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çerçevede eğitsel robotların öğrenme ortamlarında kullanımıyla ilgili çalışmaların incelenmesinin ve sonuçların değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, üniversitelerde programlama eğitiminde robotların bir öğrenme aracı olarak kullanılmasını içeren araştırmaları inceleyen bir içerik analizi çalışması yapılmıştır. Çalışmada incelenecek makaleleri belirleyebilmek amacıyla birtakım tarama ve seçim ölçütleri belirlenmiştir. Ölçütler belirlendikten sonra programlama eğitiminde robot kullanımı ile ilgili çalışmaların yer alabileceği dört elektronik veritabanında tarama yapılmıştır. Bu veritabanları şunlardır: Web of Science, IEEE Xplore, Academic Search Complete ve Science Direct. Bu veritabanlarında 2004-2014 yılları arasında belirlenen anahtar sözcükler ile tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda seçilen makaleler “çalışmanın amacı, kullanılan robot türü, kullanılan programlama dili, araştırmanın türü, çalışma gurubu özellikleri, veri toplama aracı, veri analizi yöntemi ve araştırma sonuçları” bakımından incelenmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Temel Bilimlerde Bilişim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC