XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkJeotermal Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi İle Araştırılması: Akarçay Havzası (Afyonkarahisar)
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa Yalçın
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mustafayalcin_AT_aku.edu.tr

Yazar 2
Name: Fatmagül Kılıç
Org: Yıldız Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fkilic_AT_yildiz.edu.tr
Anahtar KelimelerCBS, ÇÖKA, Jeotermal Enerji Kaynakları
ÖzetEnerji üretiminin oldukça önemli olduğu günümüz dünyasında, çevre ve atmosfere zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerjinin üretimi büyük önem taşımaktadır. Afyonkarahisar ili Ege bölgesindeki önemli jeotermal potansiyele sahip illerdendir. İl sınırları içerisindeki jeotermal sahalardaki çok sayıda kaynak ve kuyulardan, termal turizmi, konut ısıtmacılığı, seracılık, balneolojik uygulamalarda yararlanılmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse Afyonkarahisar ilinde coğrafi bilgi sistemlerinde (CBS) yöntemleri birlikte kullanılarak jeotermal alanların araştırılması yönünde yapılan etkin bir çalışma bulunmamaktadır. Planlanan çalışma kapsamında, bölgedeki jeotermal alanların belirlenmesinde, CBS tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Yöntemi (ÇÖKA) sonuçları karşılaştırılacak ve jeotermal potansiyeli olan bölgeler önerilecektir. Jeotermal potansiyel bakımından ülkemizde ilk sıralarda yer alan termal başkenti olarak anılan Afyonkarahisar il sınırlarında, Akarçay Havzası sınırları içerisinde yeni kaynaklar elde edilmesiyle termal turizmi, konut ısıtmacılığı, seracılık ve balneojeolojik uygulamalar için potansiyeli artıracak ve ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimine katkıda bulunacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC