XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMVP ile MVC Karşılaştırması ve MVP'nin Getirdiği Yenilikler
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emre Kazan
Org: TRT Genel Müdürlüğü
Country: TR
E-mail: emre.kazan_AT_trt.net.tr

Yazar 2
Name: Fatih Gülüşen
Org: TRT Genel Müdürlüğü
Country: TR
E-mail: fatih.gulusen_AT_trt.net.tr

Yazar 3
Name: Kenan Sevindik
Org: Harezmi Bilişim Çözümleri
Country: TR
E-mail: ksevindik_AT_harezmi.com.tr
Anahtar KelimelerMvp, Mvc, Java, Yazılım Geliştirme, Vaadin, Spring
ÖzetModel View Controller (MVC) 70'li yılların sonunda ortaya konulmuş mimarisel bir örüntüdür. MVC'nin amacı view katmanında bileşenler ve bu bileşenlerin yerleşiminin yanı sıra bu bileşenlerin kendi aralarında ya da sistemin geri kalanı ile olan etkileşimleri olmaktadır ,“iş mantığının GUI kodundan ayrılması” olarak anlatılır. Bu sayede view katmanında herhangi bir değişiklik yapmak istersek, bunu iş mantığında herhangi bir probleme veya değişikliğe yol açmadan kolaylıkla yapabileceğimiz vurgulanır. MVP ise özü view sınıfı içerisinde yer alan GUI kodunu (sayfalar arasındaki akış, gui içerisindeki işleyiş vb) view sınıfı içerisinden çıkararak ayrı bir Presenter sınıfına taşımak olan bir yapıdır. Böylece presentasyon ile ilgili kod GUI oluşturulması ve render edilmesi işlemlerinden bağımsız biçimde çalıştırılarak test edilebilmektedir. MVP'nin MVC'ye göre avantajları, view ile controller katmanlarını presenter katmanında birleştirip test edilebilirliğin artması, kod yükünün ve koda bağımlılığın azalması olarak özetlenebilir.
Başlıklar Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC