XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkVeri Madenciliği İle Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Bölümlerine Yatkınlığı Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İbrahim Berkan Aydilek
Org: Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country: TR
E-mail: berkanaydilek_AT_harran.edu.tr

Yazar 2
Name: Dilek AYNELİ
Org: Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Country: TR
E-mail: dilekayneli_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Murat UÇAN
Org: Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Country: TR
E-mail: muratucann_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelereğitimsel veri madenciliği, bilgisayar mühendisliği öğrencileri, bölüme olan yatkınlık
ÖzetBu çalışmanın amacı eğitimsel veri madenciliği kullanılarak bilgisayar mühendisliğinde öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar mühendisliğine olan yatkınlıklarının ve sahip olduğu kişisel özelliklerinin yeterliliğini analiz edebilmek ve değerlendirmektir. Araştırma verisi Harran üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünde öğrenim gören 105 öğrenciden elde edilmiştir. Bu veriler öğrencilerden akademik benlik kavramı ölçeğinden yola çıkılarak oluşturulmuş anket uygulaması ile toplanmıştır. Hazırlanmış anket soruları bölüm akademisyenlerinin değerlendirmesine sunulmuş ve puanlandırılmıştır. Ankette 5 ayrı kategoride toplam 20 soru öğrencilere sorulmuş ve cevaplamaları istenmiştir. Anket sonuçları ile oluşturulmuş veri kümesine 5 farklı sınıflandırma yöntemi uygulanmış, sınıflandırma başarısı sonuçlarına göre çalışma için en uygun yöntem belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen eğitimsel veri madenciliği sonuçları bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin bölüme olan yatkınlığı hakkında değerlendirme imkânı vermiş ve bölüm akademisyenlerinin öğrencilerini daha iyi tanımalarına katkı sağlamıştır. Ayrıca bölümü öğrenim görmek için tercih etmek isteyen gelecekteki öğrenci adaylarına da bölüm ve bilgisayar mühendisliği ile ilgili fikirler sunmuştur.
Başlıklar AB-Bildiri
Veri Madenciliği
Yapay Zeka
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC