XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYükseöğretimde Web Tabanlı Eğitim ve Ortak Çalışma Aracı: İKÜ-CATS
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Serdar Demir
Org: İstanbul Kültür Üniversitesi
Country: TR
E-mail: s.demir_AT_iku.edu.tr

Yazar 2
Name: Ahmet Anıl Dindar
Org: İstanbul Kültür Üniversitesi
Country: TR
E-mail: adindar_AT_iku.edu.tr

Yazar 3
Name: Ender Rıza Ekici
Org: İstanbul Kültür Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ender.ekici_AT_iku.edu.tr
Anahtar KelimelerBulut bilişim, Eğitim/öğretim yönetimi, Etkin Ortak Çalışma, Mobil Cihazlar.
Özetİnternet ve mobil cihazlar son on yıllık süreçte inanılmaz gelişim göstererek iş, eğitim ve sosyal hayatlarımıza bir çok yenilik getirmektedir. Bu yeniliklerle beraber alışkanlıklarımız değişmektedir. İş hayatında verimliliğin arttırılmasının temel hedef olduğunu düşünürsek, teknolojik gelişmelerden olumlu etkilenmek için bireylerin üniversite eğitiminde de benzer araçların kullanılması toplumun geleceği açısından doğru bir uygulama olacaktır. Üniversiteler’in bir başka görevi araştırma olduğuna göre çalışma gruplarının daha etkin olması için ortak çalışma araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazı, bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Kültür Üniversitsi’nde 2011 yılından beri kullanılmakta olan “eğitim, öğretim ve işbirliği” yönetim sistemi olan CATS (Computer Aided Training & Educational Services) hakkında bilgileri içermektedir. CATS sistemi, açık kaynak kodlu SAKAI projesi yazılımı tabanlı olarak üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanmıştır
Başlıklar E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC