XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGezgin Satıcı Probleminin Benzetilmiş Tavlama Yöntemiyle Çözümünde Paralel Hesaplamanın Kullanılması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emrullah SONUÇ
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: esonuc_AT_karabuk.edu.tr

Yazar 2
Name: Baha ŞEN
Org: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bsen_AT_ybu.edu.tr

Yazar 3
Name: Şafak BAYIR
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: safakbayir_AT_karabuk.edu.tr
Anahtar KelimelerBenzetilmiş Tavlama, Gezgin Satıcı Problemi, Paralel Hesaplama, OPENMP, GPU, CUDA
ÖzetBilgisayar bilimlerinde çözümü zor olan ve çözüme ulaşmak için gereken hesaplamaların bir hayli zaman aldığı problemlerin çözümünde sezgisel yaklaşımlar sergilenmektedir. Bu yaklaşımlara sahip algoritmalar, en iyi çözümü sunmak yerine çözüm zamanını azaltmayı hedefleyerek iyiye yakın çözüm elde etmeyi amaçlar. Bu yaklaşıma sahip olan Benzetilmiş Tavlama algoritması herhangi bir fonksiyonun global optimum değerini elde etmek için kullanılır. Bu sebeple, özellikle matematiksel modellerle gösterilemeyen kombinasyonel problemlerin optimizasyon uygulamalarında tercih edilir. Yapılan çalışmada Benzetilmiş Tavlama algoritması NP-tam zorluğunda olan Gezgin Satıcı Problemi üzerinde seri, CPU üzerinde paralelleştirilmiş ve GPU üzerinde paralelleştirilmiş yöntemler ile test edilmiştir. Çalışmada, paralel yöntemler seri uygulamaya nazaran zaman olarak uygun bir sonuç vermese maliyet açısından daha iyi çözümlerin elde edilmesini sağlamıştır. Sonuçlar maliyet değerleri üzerinden grafiklerle gösterilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Algoritma (numerik,Optimzasyon)
Yüksek Başarım Bilişimi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC