XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkWeb Tabanlı Eş Zamanlı Staj Denetimi ile MeslekiVerimliliği Artırılması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali İhsan Çelik
Org: Adıyaman Üniversitesi
Country: TR
E-mail: acelik_AT_adiyaman.edu.tr

Yazar 2
Name: Müberra Çakmak Çelik
Org: Adıyaman Üniversitesi
Country: TR
E-mail: muberra_AT_adiyaman.edu.tr
Anahtar KelimelerStaj, Mesleki Eğitim, Eş zamanlı staj denetimi
ÖzetÖzet: Staj üniversite eğitim programlarının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Öğrencilerin okulda aldıkları eğitimin en önemli aşmalarından birisi de işletmelerde yaptıkları stajdır. Gerek öğrencilerin öğrenim süresinde edindikleri teorik bilgileri iş yaşamında pratiğe dökebilmeleri, gerekse iş yaşamı öncesi mesleki tecrübeler kazanmaları ve bu tecrübelerle iş yaşamının sorunlarına hazırlıklı olmaları açısından staj dönemi, öğrenimin önemli aşamalarından biridir. Staj çalışmaları; öğrencilerin üniversitede almış oldukları bilgi, beceri ve alışkanlıklarını, gerçek ortamda gözlemlemeleri ve uygulamalarına olanak sağlamaktadır. Ancak, staj çalışmalarının amacına ulaşabilmesi için, öğrencilerin işe devamları ve alanında uzmanlaşmış öğretim elemanları tarafından denetlenmesi gereklidir. Öğrenciler genellikle stajları kendi memleketlerinde yaptıklarından öğretim elemanları tarafından denetlenmeleri mümkün olamamaktadır. Öğrencilerin staj yaparken günlük rapor tuttukları staj defterleri ise çoğunlukla eksik doldurulmakta veya işin gerçeğini yansıtmamaktadır. Bu nedenle staj çalışmalarının zamanında denetimi şarttır. Zamanında denetim ise ancak uzman bir web yazılımı aracılığı ile mümkündür. Öncelikle internet ortamında oluşturulacak ortak bir veri tabanı ile öğrenciler otomasyona üye yapılacak ve staj döneminde yaptıkları çalışmalarını günlük sisteme kaydetmeleri sağlanacaktır. Aynı gün içerisinde işyeri yetkilisi ve danışmanı tarafından kontrol edilerek eş zamanlı onaylanması sağlanacaktır. Sistemin alt yapı çalışmaları ve uygulama yaklaşık olarak 8 ay sürecektir. Sonuç olarak üniversite eğitimi gören öğrencilerin staj döneminin verimli ve hedefe yönelik olarak belirlenmesi ve öğrencilerin staj yaparken karşılaştığı sorunların giderilmesi hususunda azami fayda sağlanmış olacak ve ülkemizdeki bütün üniversiteler için bir model olacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC