XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkHastane Bilgi Yönetim Sistemi Verilerinde Akademik Çalışmalar için Açık Kaynak Önerileri ve Örnek Uygulamalar
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Yunus Doğan
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir
Country: TR
E-mail: yunus_AT_cs.deu.edu.tr

Yazar 2
Name: Feriştah Dalkılıç
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir
Country: TR
E-mail: feristah_AT_cs.deu.edu.tr

Yazar 3
Name: Alp Kut
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir
Country: TR
E-mail: alp_AT_cs.deu.edu.tr
Anahtar KelimelerHastane Bilgi Yönetim Sistemleri, Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Kendi Kendini Düzenleyen Haritalar, K-Ortalama, Genetik Algoritma
ÖzetHastane Bilgi Yönetim Sistemleri ülkemizin kamu ve özel hastanelerinin tamamımda kullanılmaktadır. Yirmi dört saat kesintisiz olarak yeni tıbbi verilerin biriktiği bu geniş veri tabanlarında biriken bu değerli verilerin günümüzde sadece kurum içinde raporlama ve sorgular için kullanıldığına ve temiz veri ambarları şeklinde tutulamadığından her hangi bir akademik çalışma için değerlendirilemediğine tanık olmaktayız. Bu bildiride akademik çalışmaların neden yapılamadığı kısaca açıklanıp, ülkemizin tıbbi alanda gelişimi adına bu verilerin belirli sınırlar dâhilinde ve standart protokoller ile akademik çalışmalar için açık kaynak olması gerektiğine vurgu yapılacak ve gerçekleştirdiğimiz tıbbi uygulamalarda bu verilerin işlenip nasıl kıymetli sonuçların elde edilebileceğinden bahsedilecektir. Çalışmalarımızda veri madenciliği tekniklerinden kümele algoritmaları, gerekli izinleri alınmış laboratuar tahlil sonuçları üzerinde, makine öğrenme tekniklerinden genetik algoritma ise internetten açık kaynak olarak paylaşılan, hastaların kolesterol değerlerinin ve etkenlerinin tutulduğu bir veri kümesi üzerinde uygulanmıştır.
Başlıklar Algoritma (numerik,Optimzasyon)
Büyük Veri, Açık Veri, Açık Devlet
İnternet ve Medikal Bilişim
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC