XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÖğrenme 2.0: Eğitsel Sosyal Ağlar
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nil Göksel Canbek
Org: Anadolu Üniversitesi
Country:
E-mail: gokselnil_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerÖğrenme 2.0, Eğitsel Sosyal Ağlar, Sosyal Öğrenme
ÖzetWeb 2.0 araçlarının desteklediği eğitsel sosyal ağlar sağladıkları çevrimiçi etkileşim sayesinde bireylerin uzaktan öğrenmelerine ve akademik gelişimlerine destek veren platformlardır. Bireysel öğrenmenin yanı sıra sosyal öğrenmenin desteklenmesinde işe koşulan bu tür eğitsel ortamlar, etkileşimli iletişimin gelişmesi ve yaygınlaşması açısından son yıllarda oldukça dikkat çekici bir ivme kazanmıştır. Bu çalışmada, eğitsel sosyal ağ ortamları literatür bağlamında tanımlanmış ve var olan uygulamalar örnekleriyle sunularak, eğitsel etkililik ortaya konmaya çalışılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC