XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkM2M Sistemlerinde SQL ve NOSQL Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Saadin Oyucu
Org: Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: saadinoyucu_AT_gazi.edu.tr

Yazar 2
Name: Hüseyin Polat
Org: Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: polath_AT_gazi.edu.tr
Anahtar KelimelerM2M, IoT, SQL, NoSQL, MongoDB
ÖzetMakineler Arası İletişim (Machine to Machine: M2M) sistemlerine veri sağlayan en önemli bileşenler algılayıcılardır. Algılayıcı teknolojisi günümüzde oldukça ilerlemiştir. Bu ilerleme sayesinde algılayıcıların kullanıldığı alanlar, dolaysıyla da M2M sistemlerin kullanıldığı alanlar giderek çoğalmıştır. Uzaktan izleme, akıllı ev projeleri, enerji izleme sistemleri vb. alanların hemen hemen hepsinde M2M sistemler kullanılmaktadır. M2M sistemlerde algılayıcılardan anlık olarak veri alınmakta ve daha sonra bir M2M platformuna gönderilerek bu veriler kolaylıkla izlenebilmekte, saklanabilmekte ve istatiksel analizlere tabi tutulabilmektedir. Bazı durumlarda saklanacak veriler oldukça büyük boyutlara ulaşabilmektedir ve bu durum verileri yazmakta, okumakta ve analiz etmekte bazı problemlere yol açmaktadır. Bu sistemlerde şimdiye kadar geleneksel ilişkisel veri tabanları kullanılmıştır. Fakat zamanla değişen ihtiyaçlar doğrultusunda ölçeklenebilirlik ve kullanılabilirlik gibi kavramlar ortaya çıkmış ve günümüzde büyük miktardaki verilerle daha rahat çalışabilmek için NoSQL kavramı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada M2M sistemler için ilişkisel veri tabanı ve son zamanlarda popüler olan NoSQL veri tabanı çeşitli yönleri ile ele alınarak incelenmiş ve M2M sistemlerde NoSQL veri tabanı kullanımının ne gibi avantajlar sağlayabileceği üzerine durulmuştur. Ayrıca farklı ilişkisel veri tabanları ve NoSQL veri tabanları, M2M sistemler için performans bakımından karşılaştırılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Büyük Veri, Açık Veri, Açık Devlet
Diger
Veri Tabanı ve Yönetimi
Yeni Internet teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC