XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAnadolu üniversitesi Etkileşimli e-Kitap Projesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Özlem Özöğüt Erorta
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: oozogut_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: İlker Kayabaş
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ikayabas_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerMobil öğrenme, e-öğrenme, e-kitap, etkileşimli e-kitap
Özet2012-2013 öğretim yılında Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan eğitim yapan açıköğretim, işletme ve iktisat fakültelerinde okutulan tüm programları, yıllık mutlak sistemden dönemlik kredili sisteme dönüştürülmüştür. Dönüşüm süreci ile birlikte ders kitaplarının sayısı yaklaşık iki katına çıkmış ve tüm ders kitaplarının içerikleri değişmiştir. 1999 yılından itibaren açık sistemde okuyan öğrencilerin ders çalışmalarına yardımcı olmak amacı ile sunulan e-öğrenme hizmetleri, yaşanan büyük dönüşüm ile birlikte güncelliğini yitirmiştir. Açıköğretim öğrencilerinin alışık oldukları e-öğrenme hizmetlerini ayağa kaldırmak için başlatılan e-öğrenme seferberliği kapsamında Açıköğretim e-Öğrenme Portalı yeniden tasarlanmış ve sunulan hizmetler yeniden yapılandırılmıştır. Bu çalışmada yeniden tasarlanan Açıköğretim e-Öğrenme Portalında sunulan e-öğrenme hizmetlerinden biri olan etkileşimli e-kitapların üretim süreci ve gelinen nokta ile ilgili bilgi verilecektir.
Başlıklar AB-Bildiri
E-yayıncılık ve e-kitap
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC