XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkiTEC Projesi: Geleceğin Dersliğini Tasarlamak
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet MUHARREMOĞLU
Org: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Country: TR
E-mail: mmuherremoglu_AT_meb.gov.tr

Yazar 2
Name: Zehra SAYIN
Org: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Country: TR
E-mail: zehrasayn_AT_gmail.com
Anahtar Kelimeleryenilikçi pedagojiler, web 2.0 araçları, iTEC
ÖzetEğitim ortamlarının geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda dönüşümlere ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Bu ihtiyaç doğrultusunda iTEC (İlgi Çekici bir Derslik için Yenilikçi Teknolojiler) projesi, Avrupa çapındaki eğitim bakanlıkları, teknoloji sağlayıcıları ve araştırma kuruluşları gibi 26 ortağın katkılarıyla Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen dört yıllık bir araştırma ve geliştirme projesidir. iTEC, zorunlu eğitimde öğrenim ve öğretim için teknolojinin kullanımını dönüştürmeyi ve genişletmeyi amaçlamıştır. iTEC kapsamında 20 Avrupa ülkesinde 2624 derslikte yaklaşık 50.000 öğrenci ile eğitim araçları ve kaynakları konulu 5 fazdan oluşan bir pilot çalışma yapılmıştır ve Türkiye aktif olarak projede yer almıştır. iTEC Projesi kapsamında üç temel ürün bulunmaktadır. Bunlar: dijital pedagoji geliştirmek için senaryo odaklı ölçeklenebilir bir tasarım süreci, Geleceğin Dersliği Materyal Seti ve beraberinde sağlanan eğitim ile Geleceğin Dersliği Senaryoları, Öğrenme Aktiviteleri ve Öğrenme Hikâyelerinden oluşan geniş bir kütüphane. Bu çalışmada projenin ürünleri ve sonuçları hakkında genel bir çerçeve sunulmaktadır.
Başlıklar Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC