XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKyoto Protokolüne İmza Atan G20 Ülkelerinin Yıllara Göre Karbon Salınımlarının (1990- 2013) Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımı İle Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Resul Çömert
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: rcomert_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Özge Bilget
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozgebilget_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Alper Çabuk
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: acabuk_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerCO2 Salınımı, Kyoto Protokolü, G20 Ülkeleri, CBS
Özetİnsanoğlu günlük yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yapmış oldukları hemen hemen her faaliyette enerji gereksinimine ihtiyaç duymaktadır. Enerji sağlamada fosil yakıtlar ve yenilenebilir kaynaklar olmak üzere başlıca iki kaynak vardır. Günümüzde birçok gelişmiş ülke enerjinin nerdeyse tamamı, petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Fosil yakıtların yoğun bir şekilde kullanımı hava kirliliğine, oksijenlerin azalmasına, ozon tabakasında delinmesine, asit yağmurlarına, toprakların verimsizleşmesine, çeşitli hastalıklara neden olmaktadır. Kyoto Protokolü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi açısından, iklim değişikliğini önlemeye yönelik atılan en büyük adımlardan biri olarak kabul edilmektedir. Protokole göre, Ek I’e dahil olan ülkelerin, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını 2008-2012 bütçe döneminde 1990 seviyelerinin %5 altına indirmeleri gerekmektedir. Bu, iklim değişikliğinin önlenebilmesi sürecinde hayati bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Kyoto Protokolü kapsamında, G20 ülkelerinin 1990 – 2013 yılları arasındaki CO2 salınım miktarlarının yıllar içerisindeki değişimi incelenmiştir. Verilerin analizi ve görsel olarak sunulmasında coğrafi bilgi sistemleri yeteneklerinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar gelişmekte olan ülkelerin 1990 2013 yılları arasında karbon salınımında % 100’den daha fazla artış olduğunu göstermiştir.
Başlıklar AB-KısaBildiri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC