XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Kalkınma Ve Nüfusun Karbon Ayak izi Üzerine Etkilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Özge Bilget
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozgebilget_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Resul Çömert
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: rcomert_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 3
Name: Alper Çabuk
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: acabuk_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerCO2, Gelişmiş Ülke, Gelişmekte Olan Ülke, CBS
ÖzetHızla artan nüfus ve ekonomik büyüme sonucunda dünyada toplam enerji talebinin büyük oranda artması beklenmektedir. Dünya enerji tüketiminde fosil kaynaklar en önemli paya sahiptir. Kömür, petrol, doğalgaz gibi talebin büyük kısmını karşılayan birincil fosil yakıtlar karbon içerdiklerinden yanmaları sırasında oksijenle birleşerek birincil sera gazı olan CO2’yi meydana getirirler. CO2 emisyonlarındaki hızlı yükseliş beraberinde küresel ısınmayı da getirmişti. Küresel ısınmanın %80’ini fosil yakıtlar gerçekleştirmektedir. Gelişmiş ülkelerin sanayileşme hareketleri sera gazı salınımının büyük bölümünü oluştursa da hızla sanayileşen büyük bir nüfus ve coğrafyaya sahip olan Çin, Hindistan gibi ülkelerin katkısı da yadsınamaz. Söz konusu ülkeler günümüzde küresel CO2 emisyonuna en fazla katkıda bulunan ilk on ülke arasındadır. Bu çalışmanın amacı, gelişmiş ve gelişmekte olan 50 ülkenin 1980-2013 dönemine ait verileri yardımıyla, kalkınma ve nüfus ile CO2 salınımları arasındaki ilişkiyi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımı ile analiz etmektir. Analiz sonucunda ülkelerin CO2 emisyonu değişimleri nedenleri ile ortaya konulacaktır.
Başlıklar AB-KısaBildiri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC