XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkiye'de ve Avrupa'da E-Fatura Uygulaması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Salih Bayar
Org: İdea Teknoloji Çözümleri
Country: TR
E-mail: salih.bayar_AT_ideateknoloji.com.tr

Yazar 2
Name: Mehmet Görkem Ülkar
Org: İdea Teknoloji Çözümleri
Country: TR
E-mail: gorkem.ulkar_AT_ideateknoloji.com.tr

Yazar 3
Name: Uğur Doğan
Org: İdea Teknoloji Çözümleri
Country: TR
E-mail: ugur.dogan_AT_ideateknoloji.com.tr
Anahtar KelimelerE-Fatura, XML, B2B, Veri Tabanı Yönetimi
ÖzetTürkiye'deki ve Avrupa'daki e-Fatura uygulamaları, elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tedarikçi ve alıcı arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla kurulmuştur. Tedarikçi ve alıcı arasındaki e-Fatura kontrolü Türkiye için Gelir İdaresi Başkanlığı’nca (GİB) sağlanmaktadır. Türkiye'deki anlayış firmadan firmaya (B2B-Business to Business) fatura akışının GİB kontrolünde yapılmasına dayanmakta olup e-Fatura uygulamasının esas amacı şeffaflık sağlamak ve firmalardan vergi toplama kolaylığıdır. Oysaki Avrupa'daki e-Fatura uygulamasının esas amacı taraflar arasındaki fatura akışını hızlandırarak, maaliyet düşürmektir. Avrupa' da ayrıca e-Fatura uygulaması tedarikçinin alıcının alacaklılar hesabı yönetiminden izin almaksızın, alıcının alacaklılar hesabına doğrudan yapılanmış fatura verisinin girilebilmesi esasına dayanmaktadır. E-Fatura Elektronik Veri İç Dolaşımı (EDI-Electronic Data Interchange) ya da XML formatında yapısal fatura bilgisi içeren elektronik dokümandır. Bu çalışma kapsamında Türkiye'deki ve Avrupa'daki e-Fatura arasındaki farklılıklar ve Türkiye' de kullanılan e-Fatura altyapısının teknik analizi, veri tabanı ve akış diyagramları detaylı olarak incelenmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
E-İş, M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
Veri Tabanı ve Yönetimi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC