XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkVeraset Sistemine Yenilikçi Bir Yaklaşım: e-Vasiyet Servisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Tabanlıoğlu
Org: Harran Üniversitesi
Country: TR
E-mail: atabanlioglu_AT_harran.edu.tr

Yazar 2
Name: Mehmet Emin Tenekeci
Org: Harran Üniversitesi
Country: TR
E-mail: etenekeci_AT_harran.edu.tr

Yazar 3
Name: Süleyman Ali Çalışkan
Org: Harran Üniversitesi
Country: TR
E-mail: suleymanalicaliskan_AT_hotmail.com

Yazar 4
Name: Mehmet Akif Nacar
Org: Harran Üniversitesi
Country: TR
E-mail: manacar_AT_harran.edu.tr
Anahtar Kelimelere-Devlet, e-Dönüşüm, e-Vasiyet
ÖzetÜlkemizde yeni bir kavram olan e-devlet kapısı, bürokrasiyi azaltmak, personel verimliliğini arttırmak amacıyla ve çağdaş toplum olmanın bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda yönetenlerle yönetilenler arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak “dijital ortamda” sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Veraset Sistemi’nde bulunan bazı boşluklardan dolayı çok ciddi ailevi problemler yaşanmaktadır. Bunun sebebi vasiyeti bırakma işleminin sağlıklı işleyememesi ve avukat veya noter gibi müesseselerin sürece katılma zorunluluğunun bulunmasıdır. Yapılan çalışma ile üçüncü bir kurum veya şahıs ihtiyacı olmadan e-devlet kapısı kullanılarak her yurttaşın vasiyetini interaktif olarak bırakması sağlanmaktadır. Bu şekilde veraset sistemi, hem kontrol altına alınarak güvenilirliği sağlanacak hem de bu durum elektronik ortamda tek kanaldan yürütülecektir.
Başlıklar AB-Bildiri
Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Kurumsal İnternet Politikaları
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC