XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEtkileşimli Videoların Öğretim Elemanı Destek Sisteminde Kullanılabilirliği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Muhammet Recep Okur
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mrokur_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Gamze Tuna
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gamzetuna17_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerEtkileşimli Video, Öğretim Elemanı Destek Sistemi, Öğrenen-İçerik Etkileşimi
ÖzetAçık ve uzaktan eğitim sisteminin merkezinde öğrenen yer almaktadır. İçeriklerin üretimi, ulaştırılması, etkileşim ve iletişim ortamlarının tasarımı ve diğer birçok yapı öğrenen merkezli olarak yürütülmeye çalışılır. Bununla birlikte sistemin işler kılınmasındaki önemli bir paydaş ise öğretim elemanlarıdır. Dolayısıyla uzaktan eğitime sistemler yaklaşımıyla bakıldığında bu paydaşın sürekli olarak destek gereksinimi bulunmaktadır. Öğretim elemanları için destek sistemi genel sistemin önemli bir parçasıdır. Destek hizmetleri eşzamanlı ya da eşzamansız olarak tasarlanabilir. Eşzamansız destek hizmetleri e-posta, etkileşimli kitap, forum, e-değerlendirme uygulamaları, web 2.0 araçları, simülasyonlar, arttırılmış gerçeklik uygulamaları, sanal şirket uygulamaları, mobil uygulamalar, etkileşimli videolar olarak sıralanabilir. Destek sistemlerinde kullanılacak ortam ve içerikler teknolojinin sunduğu olanaklarla zenginleştirilebilir. Bu noktada farklı türde içerikler destek amaçlı kullanılabilir. Etkileşimli video uygulamaları belirli bir akış diyagramı içerisinde algoritma temelinde tasarlanır. Bir noktada başlayan süreç kullanıcının tercihine göre farklı bir noktaya doğru gider. Dolayısıyla süreç kendi içerisinde farklı olasılıkları barındırır. Bu yaklaşımla üretilen içeriklerde temel nokta kullanıcının içerikle etkileşime geçerek öğrenme sürecini tamamlamasıdır. Bu çalışmada etkileşimli video uygulamalarına değinilerek üretim süreçleri, algoritma yapısı ve akış diyagramları çerçevesinde destek sistemi için kullanılabilirliği tartışılacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Yeni Medya
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC