XVII. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıke-devlet Kullanımında Türkiye ve Norveç Modeli Karşılaştırılması, Veri Madenciliği Uygulaması Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Yüksel YURTAY
Org: Sakarya Üniversitesi
Country: TR
E-mail: yyurtay_AT_sakarya.edu.tr

Yazar 2
Name: Osman UTAR
Org: Sakarya Üniversitesi
Country: TR
E-mail: osmanutar_AT_gyte.edu.tr

Yazar 3
Name: Ahmet ÇAKICI
Org: Sakarya Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ahmetc_AT_gyte.edu.tr
Anahtar Kelimelere-devlet, veri madenciliği
ÖzetBu makalenin amacı Türkiye’deki e-devlet uygulamalarında, farklı kullanım biçimlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Böylece uygulamaların bürokratik süreçteki katkısı ve geldiği nokta anlamında Norveç örneği ile karşılaştırarak değerlendirmeler yapmaktır. Ayrıca bilgi sunma anlamında yüksek oranda mesafe kaydetmesine rağmen;Türkiye'nin geldiği noktayı, hizmet sunma anlamında Norveç örneği ile karşılaştırmak ve uygulamaları dinamikleri ile ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmamız;yönetici, kamu personeli, serbest meslek çalışanı, özel Sektör çalışanı, akademisyen ve öğrenci düzeyinde 81 ilden 1123 kişi üzerinde yapılmıştır. Elde edilen veriler veri madenciliği teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Teknoloji yetersizliği, web sitelerinin yetersizliği ve kullanıcıların bilinç eksikliği gibi nedenlerle, kamu kurumlarının e-devlet uygulamaları arasında bütüncül bir bakış açısının yakalanamamış olmasının sebepleri, ortaya konmuş ve etki düzeyleri önem derecesine göre sıralanmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC