XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKişiselleştirilmiş E-Öğrenme Sistemlerinde Öğrenme Biçemi Modellerinin Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Birol Çiloğlugil
Org: Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: birolciloglugil_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Mustafa Murat İnceoğlu
Org: Ege Üniversitesi, Bilgisayar Öğretmenliği ve Eğitim Teknolojileri Bölümü
Country: TR
E-mail: mustafa.inceoglu_AT_ege.edu.tr
Anahtar KelimelerE-Öğrenme, Kişiselleştirme, Öğrenme Biçemi Modelleri, Anlamsal Web
ÖzetKişiselleştirilmiş E-Öğrenme Sistemlerinde Öğrenme Biçemi Modellerinin Kullanımı Bu bildiride, e-öğrenme sistemlerinin kişiselleştirilmesi için kaynak oluşturan öğrenme biçemi modelleri açıklanacak ve bu modellerin literatürdeki kullanımları ele alınacaktır. Honey and Mumford, öğrenme biçemi kavramını; bir bireyin tercih ettiği öğrenme şeklini belirleyen tutum ve davranışların bir açıklaması olarak tanımlamaktadır. Bildiri kapsamında, literatürde en sık kullanılan üç öğrenme biçemi modeli olan Kolb, Honey-Mumfold, ve Felder-Silverman öğrenme biçemi modelleri incelenecektir. İlgili modellerin önerdiği kişiselleştirme yaklaşımları tek tek irdelenerek, birbirleri ile olan ilişkileri karşılaştırmalı olarak açıklanacaktır. Son olarak, ele alınan öğrenme biçemi modellerinin uygulandığı e-öğrenme sistemleri, literatürdeki güncel uygulamalar ile örneklendirilerek literatürdeki güncel durum ortaya konulacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Web 3.0, Semantik Web ve Xml
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC