XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYeni Bir öğrenme Yönetim Sistemine Geçiş: ODTÜClass Deneyimi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Tuğçe Aldemir
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: taldemir_AT_metu.edu.tr

Yazar 2
Name: Nergis A. Gürel Köybaşı
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nergis_AT_metu.edu.tr

Yazar 3
Name: Mahmut Teker
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mteker_AT_metu.edu.tr

Yazar 4
Name: Kürşat Çağıltay
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kursat_AT_metu.edu.tr
Anahtar KelimelerÖğrenme Yönetim Sistemi, ODTÜClass
ÖzetYeni Bir öğrenme Yönetim Sistemine Geçiş: ODTÜClass Deneyimi Değişen ihtiyaçları karşılamak ve gelişen teknolojilerden yararlanmak için her alanda olduğu gibi üniversitelerde de yeni uygulamaların kullanıma sunulması ve eskiyen uygulamaların güncellenmesi gerekmektedir. Pek çok sistemde olduğu gibi öğrenme yönetim sistemlerinde de yenileme ve değişim kaçınılmazdır. ODTÜ’de 1997 yılında Net-Class altyapısı üzerinde METU-Online öğretim yönetim sistemi olarak kullanılmaya başlamıştır. Ancak, Net-Class kurum içinde geliştirilmiş olmasına rağmen son yıllarda yeterli insan kaynağının olmaması sebebiyle sistemin sorunlarına müdahale edilememiştir. İhtiyaçları karşılamak için METU-Online yerine Moodle altyapısı üzerinde ODTÜClass kullanıma sunulmuştur. Kullanıcıların geçiş sürecini kolaylıkla atlatmaları için ODTÜClass var olan bilgi sistemleri ile entegre edilmiş, kullanıcı eğitimleri düzenlenmiş, dokümanlar hazırlanmış ve kullanıcılara hızlı destek verilmiştir. Bu bildiride yeni bir öğretim yönetim sistemine geçiş esnasında edinilen deneyimler paylaşılacak ve benzer geçişi yapmak isteyen diğer kurumlara bir yol haritası sunulacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC