XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkHABES- Halkbilimsel Veri Envanter Sistemi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Muzaffer SÜMBÜL
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: msumbul_AT_cu.edu.tr
Anahtar KelimelerHalkbilim, Etnografi, Yazılm,
ÖzetHalkbilim, alan araştırması yapılarak veri toplayan bir bilim dalıdır. Alan araştırması ve literatür verileri bu disiplinin iki temel bilgi kaynağını oluşturmaktadır. Günümüzde, halkbilimin yansıra antropoloji, sosyoloji ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda çalışma yapan bilim insanları da nitel araştırma adı altında bu yolla bilgi toplamaktadır. Dolayısıyla bu yöntem; gözlem ve görüşme yaparak kaynak kişilerden bilgi edinme, çeşitli belgeleri inceleme, vaka analizleri yapma, biyografiler inceleme ve benzeri gibi çeşitli teknikleri içinde barındırmaktadır. Bu bildiride halkbilimsel araştırmalarda elde edilen verilerin sistematik bir biçimde saklanarak, gerektiğinde bu bilgilere kolayca ulaşılabilmesini sağlayacak Türkiye’de geliştirilen ilk sistem olan (HABES)- Halkbilimsel Veri Envanter Sistemi, tanıtılmaktadır.
Başlıklar AB-Bildiri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC