XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKısıtlar İçerecek Şekilde Revize Edilmiş Atama Algoritmasına Ait Bir Uygulama
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa Can KURNAZ
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: TR
E-mail: can.kurnaz_AT_bil.omu.edu.tr

Yazar 2
Name: Recai OKTAŞ
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: TR
E-mail: roktas_AT_bil.omu.edu.tr
Anahtar KelimelerEşleştirme Problemleri, Bitirme Projesi Dağıtımı, Revize Edilmiş Atama Algoritması, Kısıtlar İçeren Atama Algoritması
ÖzetBu çalışmada, istenilen kısıtlar altında uygun grupların ve bununla birlikte ilgili eşleştirmelerin oluşturulmasına olanak sağlayan “Kısıtlar İçeren Değiştirilmiş Atama Algoritması” önerilmiş ve bilgisayar ortamında (Python programlama dilinde) uygulaması gerçeklenmiştir. Uygulama sonuçlarına göre, standart atama algoritmasının uygun çözüm vermediği durumlarda verimli bir şekilde (makul sürede sonuç veren) uygun çözüme ulaşılmaktadır. Algoritmanın çeşitli eşleştirme problemlerine verimli bir şekilde çözüm verecek hale getirilmesinin seçim aşamasında belirtilen kıstasların ağırlıklandırılması değiştirilerek elde edilebileceği gösterilmiştir. Bu uygulamanın kullanılabilirliğini göstermek amacıyla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bitirme projeleri seçiminde/dağıtımında kullanılacak şekilde özelleştirilme yapılmış ve proje gruplarının oluşturulması konusunda çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Algoritma (numerik,Optimzasyon)
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC