XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDifüzyon ile Moleküler Haberleşme Simulasyonu için Çok Alanlı Model
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali Akkaya
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ali.akkaya_AT_boun.edu.tr

Yazar 2
Name: Akif Cem Heren
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: akif.heren_AT_boun.edu.tr

Yazar 3
Name: Tuna Tuğcu
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tugcu_AT_boun.edu.tr
Anahtar KelimelerMoleküler haberleşme, simülasyon, zaman adımı
ÖzetDifüzyon ile Moleküler Haberleşme simülasyonları analitik modellerin doğrulanmasında ve analitik olarak modellenemeyen senaryoların analizinde kullanılmaktadır. Nano seviyedeki parçacıkların simülasyon ile analiz edilmesi senaryonun karmaşıklığına bağlı olarak uzun sürebilmektedir. Uzun süren simülasyon süreleri ise araştırma projelerinin başarısını etkilemektedir. Bu çalışmada simülasyon hassasiyetini koruyarak çalışma süresini büyük ölçüde azaltan çok alanlı simülasyon modeli önerilmektedir. Sonuçlar zaman adımının simülasyonun hassasiyetini ve çalışma süresini önemli ölçüde etkileyen bir sistem parametresi olduğunu ve önerilen model ile çalışma süresinin simülasyon hassasiyetini etkilemeksizin azaltılabileceğini göstermektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC