XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMobil İletişim Verisi Kullanarak Kararlı Topluluk Bulma Konusuna Genel Bakış ve Yöntemler
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nejat Arınık
Org: Galatasaray Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nejat.arinik_AT_ogr.gsu.edu.tr

Yazar 2
Name: Gunce Keziban Orman
Org: Galatasaray Üniversitesi
Country: TR
E-mail: korman_AT_gsu.edu.tr

Yazar 3
Name: Özlem Durmaz İncel
Org: Galatasaray Üniversitesi
Country: TR
E-mail: odincel_AT_gsu.edu.tr
Anahtar KelimelerTopluluk bulma, Mobil Ağlar, Karmaşık Ağlar, Performans doğruluğu
ÖzetMobil veriler, insanların telefonları vasıtasıyla birbiriyle iletişim kurması sonucu ortaya çıkan bağlantılardır. Mobil verilerin analizi, özellikle akıllı telefonların da günlük hayatımıza girmesi sonucu elde edilen verilerin çokluğuyla gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu tip verilerin bağlantı bilgilerini içermesi, verilerin analizi için karmaşık ağ modellemesi fikrini ortaya çıkarmıştır. Topluluk bulma, karmaşık ağ anlamada en sık tercih edilen analiz yöntemlerinden biridir. Ağ içinde bir topluluk, kendi içlerinde dışarıya göre daha fazla bağlantı içeren düğüm kümesi olarak tanımlanır. Bu çalışmada, farklı iletişim kanallarından elde edilen verilerin nasıl karmaşık ağ ile modellenebileceğini ve bu ağlar üzerinde hangi yöntemlerle topluluk aranacağını incelenmektedir. Bu bildiride, sırasıyla, mobil veri kümelerinin özellikleri, mobil veriden ağ yaratımı, topluluk bulma konusunda uygulanan yöntemler, yaratılan ağlarda topluluk arama ve toplulukların kalitesini belirleme konuları incelenmektedir. Amacımız, yapılan deneylerle performansı ve başarısı kanıtlanan Louvain topluluk bulma algoritmasının görece yeni bir veri kümesi olan ve Nokia Araştırma Merkezi tarafından sunulan mobil ağlar üzerindeki performansını gözlemlemektir.
Başlıklar AB-Bildiri
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkiler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC