XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAçık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İbrahim KARATAŞ
Org: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ibrahimkaratas_AT_windowslive.com

Yazar 2
Name: İsmail KIRBAŞ
Org: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ismailkirbas_AT_mehmetakif.edu.tr
Anahtar KelimelerCoğrafi Bilgi Sistemi Yazılımları, Özgür Yazılım, Açık Kaynak Kod
ÖzetSon yıllarda önemi ve kullanımı sürekli artış gösteren Özgür ve Açık Kaynak Kod (ÖAKK) yazılımların Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alanında da kendini göstermesi bu alanda gerekli çalışmaların yapılmasına katkıda bulunmuştur. CBS yazılımların da uygulanmaya başlanılan ortak standartlarda amaç ÖAKK CBS yazılımlarının sayısının artması ve kalitesinin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu çalışma kapsamında ÖAKK yazılımların değerlendirilmesinde öne çıkan başlıca etmenler sırası ile ele alınarak, açık ve kapalı kaynak kod yazılım sistemlerinin genel incelemesi yapılmıştır. Ardından ÖAKK CBS yazılımların üstün ve zayıf yönleri karşılıklı olarak kıyaslanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise CBS alanında Özgür ÖAKK veya kapalı kaynak kod (KKK) yazılımların akademik kurumlar ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından en verimli şekilde nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmuştur.
Başlıklar AB-Bildiri
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC