XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkOnline Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Devkan Kaleci
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: devkan_AT_inonu.edu.tr

Yazar 2
Name: Uğur Özhan
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ugur.ozhan_AT_inonu.edu.tr

Yazar 3
Name: İlyas Akkuş
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ilyas.akkus_AT_inonu.edu.tr
Anahtar KelimelerAkademik Bilişim, Online Değerlendirme Sistemi, Blender İle 3D Oyun Tasarımı
ÖzetAkademik Bilişim, her yıl İnternet Teknolojileri Derneği (İNETD) tarafından düzenlenen bir ulusal bilişim sempozyumudur. Bu sempozyumlardan önce dört gün süren ve alanında uzman akademisyen ve bilişimciler tarafından kurslar düzenlenmektedir. Bu kurslar tüm katılımcılara açık olup tamamen ücretsizdir ve açık kaynak kodlu özgür yazılımların kullanımının yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir. Kurslara katılmak isteyenler kursiyerler çalışmakta oldukları veya çalışmak istedikleri alanlara uygun kurslara özgürce kayıt olabilmektedirler. Yapılan bu çalışmada 17. Akademik Bilişim Sempozyumunda kullanılmak üzere “Blender İle 3D Oyun Tasarımı” kursu için geliştirilen online değerlendirme sistemi sunulmuştur. Bu çalışmanın temel amacı bir önceki yıl çok sayıda kursa kayıt olmak isteyen katılımcıların seçimi hususunda karşılaşılan problemlerin bazıları için çözüm önerileri sunmaktadır. Bir önceki yıl yapılan “Blender İle 3D Oyun Tasarımı” kursuna kayıt yapan öğrencilerin seçimi ile ilgili bir çalışma yapılmadığının tüm kursların kayıt süreleri tamamlanmadın bu kursun kayıtları durdurulmuştur. Bu geliştirilen online değerlendirme sistemi ile kayıtların son gününe kadar kursa kayıt alınacak ve daha önceden belirlenen kriterlere göre bir puanlama yapılacaktır. Kayıt süresi bittiğinde tüm kursiyerler aldıkları puanlara göre sıralanarak asıl ve yedek liste oluşturulacaktır. Online değerlendirme sistemi “Blender İle 3D Oyun Tasarımı” kursuna kayıt yaptıran bireylerin kursa olan istekliliklerini, yeterliliklerini ve birikimlerini ölçmek için tasarlanmış bir sistemdir. Online değerlendirme sistemini kursiyer ve yönetici olmak üzere iki panelden oluşmaktadır. Kursiyer paneli kursa katılmak isteyen kursiyerlere ait bilgileri ve kurs için kursiyerlerin yeterliklerini ölçmek için tasarlanan üç aşamalı ara yüzden oluşmaktadır. Birinci ara yüz kursa katılmak isteyen kursiyerlere ait demografik bilgilerin alındığı form sayfasıdır. İkinci ara yüz kursiyerlerin kursa katılım amaçlarını ve kurs ait beklentilerini belirlemek amacıyla kullanılacak olan açık uçlu soruların yer aldığı form sayfasıdır. Üçüncü ara yüz ise kursun içeriği ile ilgili öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek amacıyla on adet çoktan seçmeli sorudan oluşan form sayfasıdır. Tüm aşamaları geçerek kaydını tamamlayan kursiyere ait bilgiler ve sorulara verdikleri cevaplar veri tabanına kaydedilmektedir. Yönetici paneli kursiyerelere ait verilere ulaşılmasını olanak sağlayan paneldir. Bu panel yardımı ile üç ara yüzden gelen bilgiler doğrultusunda kursiyerlere puanlar verilmektedir. Kursiyer, demografik bilgilerden toplam 20 puan, açık uçlu sorulardan toplam 50 puan ve çoktan seçmeli sorulardan toplam 30 puan alabilmektedir. Demografik bilgiler ve çoktan seçmeli sorulardan gelen cevaplara göre sistem puanları otomatik olarak hesaplamaktadır. Açık uçlu sorulara ait cevapların puanları yönetici tarafında manuel olarak verilmektedir. Daha önceden belirlenen anahtar kelimeler açık uçlu soruların cevaplarında aranacak ve öğrenen analizi, ön değerlendirme ölçeği ve seçim ölçeği gibi farklı yöntemler kullanılarak son değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sonucu her bir kursiyerin puanı belirlenerek 50 kişilik asıl liste ve 50 kişilik yedek liste oluşturulacaktır. Kurs bitiminde öğrencilere çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların yer aldığı bir anket uygulanarak değerlendirme ve kurs süreci hakkında geri dönütlerin de alınması hedeflenmektedir. Geliştirilen online değerlendirme sistemi XHTML, CSS, jQuery ve Ajax bileşenlerini içermektedir. Anketin web ve veri tabanı kodlarının yazılmasında PHP ve MySQL dilleri kullanılmıştır. Bu diller açık kaynak kodlu olması, çok sayıda platformda sorusuz, hızlı ve stabil olarak çalışması nedeniyle tercih edilmiştir. CSS web sitesinin görselliğinin ve ana hatlarının tasarlanmasında, jQuery site içi animasyonların ve efektlerin oluşturulmasında, Ajax ise sistemin hızlandırılmasında ve güçlendirilmesinde kullanılmıştır.
Başlıklar Diger
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC