XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkiye^de Portakal İhracatcılarının E-ticaret Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mükerrem Oral
Org: Akdeniz Üniversitesi, Elmalı Meslek Yüksekokulu
Country: TR
E-mail: mukerrem_atalay_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Metin Göksel Akpınar
Org: Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Country: TR
E-mail: mgoksel_AT_akdeniz.edu.tr
Anahtar KelimelerE-Ticaret, İhracat, Portakal, Türkiye.
ÖzetTürkiye’nin tarımsal üretim ve ihracat potansiyeli açısından avantajlı bir konuma sahip olduğu üretim sektörlerinden birisi yaş meyve sebze üretim grubudur. Bu sektörün dikkat çekici ürün grubu olan narenciye üretimi ise yaklaşık 145 bin işletmede sürdürülmektedir. Narenciyeler içinde üretim ve tüketim yönüyle önemli farklılıklar gösteren portakal, Türkiye’de önemli bir meyve grubunu oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun hem iç tüketim hem de dış ticaret açısından önemi artmaya devam etmektedir. Türkiye’de portakal üretimi ve pazarlanması konusu pek çok sorunları ile beraber aynı zamanda her yıl gelişmeler de göstermektedir. Portakal üretiminin yaygın olarak yapıldığı alanlarda yürütülen bu çalışmada, Türkiye’de portakal pazarlama kanalında faaliyet gösteren ihracatçıların e-ticaret uygulamaları belirlenmeye çalışılmıştır Bu amaçla, Türkiye’nin önemli portakal üretim bölgeleri olan Adana, Antalya, Mersin ve Hatay illerinde bulunan portakal ihracatçıları ile görüşmeler yapılmıştır. Anket yapılan ihracatçıların seçimi, Akdeniz İhracatçı Birliği’ne kayıtlı olan ihracatçılardan yaklaşık her ilde % 10’luk kesime tekabül edenlerden gayeli olarak seçilmiş ve toplam 52 ihracatçı ile görüşülmüştür. Bu ihracatçılardan 20’si Mersin ilinde, 17’si Hatay ilinde, 10’u Antalya ilinde ve 5’i Adana ilinde olmak üzere toplam 52 ihracatçıya anket uygulanmıştır. Bu kişilerden yüz yüze görüşme yoluyla veri elde edilmiş ve değerlendirilerek yorumlanmıştır. Buna göre, portakal ihracatçısı firmaların % 86,54’ü E-Ticaret yapmadığını belirtirken, E-Ticaret yapanların oranı % 13,46 olup, bu durum iller bazında değerlendirildiğinde Mersin ilinde % 9,62, Hatay ilinde % 3,85 oranındadır.
Başlıklar AB-Bildiri
E-tarım, Tarımsal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC