XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkPersonel Devam Kontrol Sistemi: Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Talha Pektaş
Org: Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü
Country: TR
E-mail: talhapektas_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Metin Kapıdere
Org: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE
Country: TR
E-mail: metin.kapidere_AT_inonu.edu.tr

Yazar 3
Name: İnci Dürdane Kurt
Org: Çağdaşkent Anadolu Lisesi, Toroslar, Mersin
Country: TR
E-mail: idkurt_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerPersonel Devam Kontrol Sistemi, Akıllı Kart, PDKS, RFID
ÖzetResmi ve özel kurumlarda güvenliğin önemi arttıkça, giriş-çıkış kontrol sistemlerine kullanımı kolay ve daha güvenli sistemlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle sadece bankacılık ve haberleşme sektöründe değil, eğitim, kamu, sağlık ve ulaşım gibi birçok kurumda akıllı kartlar etkin bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Akıllı kartlarda bulunan programlar yardımıyla bellek bölgelerine erişilip, veri okuma ve yazma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Bu özellikleri göz önüne alındığında akıllı kart teknolojileri çok çeşitli amaçlara hizmet ederek, kalite ve çeşitliliği arttırmaktadır. Temaslı ve temassız olarak iki tip akıllı kart vardır. Temassız akıllı kartlar, kart okuyucu ile iletişim için fiziksel temasa ihtiyaç duymazlar. Kart okuyucu belli bir mesafe yaklaştırıldığında, çalışması için gerekli olan enerji ve veri aktarımı kablosuz olarak radyo frekanslarıyla gerçekleşmektedir. Kart okuyucu ve akıllı kart birer antene sahiptirler. Kartta bulunan anten sayesinde kartın her iki tarafı da kullanılabilir. Bu kartların 10 cm ile 100 cm arasındaki mesafeden okuma yapılabilen tipleri bulunmaktadır. Temassız akıllı kart, plastik bir kart içerisine gömülü tümleşik devre ve bir antenden oluşmaktadır. Çalışmaya başlanması için temassız akıllı kartın, okuyucu etkili manyetik alanına girmesi gerekmektedir. Kart okuyucu ile bağlantı kurulduğunda gerekli olan güç ve haberleşmeyi radyo frekans ara yüzü sağlar. Radyo Frekans ile Tanımlama Kartları (RFID) bu özellikleri ile isimlendirilmiştir. Akıllı kartlar otellerden askeri kurumlara varıncaya kadar birçok kurumda kullanılmaya başlamıştır. Özellikle de personel giriş- çıkış ve devam kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü için geliştirilen Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS); çalışan personelin giriş çıkış işlemlerinin takibini, zamandan tasarruf, kâğıt israfını önlemek, işlemlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak gibi amaçlar için tasarlanmıştır. Personel devam kontrol sisteminde her personelin bir RFID akıllı kartı olacaktır. Binaya giriş-çıkış için bu kartları kullanılacaktır. Okutulan kartın numarası ile veri tabanına kayıtlı olan kart numarası karşılaştırılacaktır. Kart numaraları aynı ise kayıt veri tabanındaki tabloya eklenecektir. Bu veri tabanında kişiye ait özlük bilgilerinin, giriş-çıkış ve izin kayıtlarının tutulduğu tablolar yer almaktadır. İzinler tablosunda personelin izinlerine ait bilgiler yer alacaktır. Hareket tablosunda ise personelin işe giriş çıkışlarının kaydının tutulduğu tablodur. “İzinli Personel” butonu ile veri tabanına kayıtlı tüm izinli personeller listelenebilmektedir. “Personel Kayıt” butonu ile ekle formuna geçiş yapılabilmektedir. “Ekle Formu” butonu ile yeni personel veri tabanına kayıt edilebilmektedir. Hareket tablosuna personelin giriş ve çıkış tarihleri kart okutulduğu anda otomatik olarak kaydedilmededir. “Raporlar” butonu ile rapor formuna geçiş yapılır. Devam tablosundaki kayıtlar “.doc” veya “.pdf” uzantılı olarak alınabilmektedir. Personel Devam Kontrol Sistemi ara yüzü C (#) sharp programlama dili ile hazırlanmıştır. Veri tabanı olarak, Access veri tabanı kullanılmıştır. Personel Devam Kontrol Kartlarını okutmak için URFID-125 RFID kart okuyucu kullanılmıştır. USB portundan 19200 bps hızı ile okuma yapmıştır. Eski personel devam kontrol sistemi ile yenisinin karşılaştırılması yapılmıştır. Her birinin üstünlükleri ve sınırlılıkları tablo halinde verilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Yazılım Geliştirme Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC