XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkZemin Özelliklerinin3 Boyutlu Modellemesinde CBS Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emrah Pekkan
Org: Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü
Country: TR
E-mail: epekkan_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Muammer Tün
Org: Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü
Country: TR
E-mail: mtun_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerCoğrafi Bilgi Sistemi, SPT, MASW
ÖzetZeminlerin yapılaşmaya uygunluk değerlendirmeleri yapılırken jeolojik, jeofizik ve geoteknik araştırma yöntemlerinden yararlanılır. Deneyin uygulama biçimi, belirli bir noktada, belirli bir hat boyunca veya alansal tarama şeklinde olabilir. Her bir deneyin uygulama yerini ve ölçülen verilerin derinlik boyunca değişimlerini tanımlamak gerekir. Coğrafi konumları tanımlanmış mekânsal verileri yorumlayabilmek için Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çözüm tekniklerinden yararlanılır. CBS kullanılarak, ölçüm yerlerinin birbirleri arasındaki ilişkileri ve tanımlı bir hacim elemanı içerisindeki değişimlerinin analiz edilmesi, sorgulanması ve modellenmesi mümkün hale gelir. Bu çalışmada 10 adet SPT sondajı ve ağırlık düşürmeli enerji kaynağı kullanılarak 2 hat boyunca 48 kanallı sismik yöntem uygulanmıştır. SPT, MASW yöntemleri ile zemin sınıflaması ve kayma dalgası hızı (Vs) değerleri çalışma sahası için belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, 3 boyutlu görüntüleme teknikleri kullanılarak CBS ortamında modellenmiş ve çalışma sahasındaki zeminin yapılaşmaya uygunluğu değerlendirilmiştir.
Başlıklar AB-KısaBildiri
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC