XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAmazon Web Servisleri ve JavaScript Dilinin Birlikte Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hasan Armutlu
Org: Uşak Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hasan.armutlu_AT_usak.edu.tr

Yazar 2
Name: Muammer Akçay
Org: Dumlupınar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: makcay_AT_dpu.edu.tr
Anahtar KelimelerBulut bilişim, Amazon web servisleri, JavaScript
ÖzetBulut Bilişim Uygulamalarında Amazon Web Servisleri Hizmetlerinin ve JavaScript Dilinin Birlikte Kullanımı Günümüzün en gözde bilişim platformu durumundaki Bulut Bilişim Teknolojileri, internetin hızlı gelişimi sayesinde teknoloji dünyasına adım atmıştır. Bulut bilişim teknolojileri donanım kaynaklarını ve yazılım imkânlarının geniş kitleler tarafından kolayca ve ucuz şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. En karmaşık problemlerin çözümü, büyük miktarda verilerin işlenmesi, bilgi ve belgelerin yönetim ve paylaşılması bulut bilişim sayesinde kolaylaşmıştır. Yalnızca bir internet bağlantısına sahip olmak, bulut bilişimin getirdiği tüm kaynaklardan yararlanmak için yeterlidir. Bulut teknolojilerin yararlanılabileceği önemli bir alan ise web sitesi uygulamalarıdır. Web sitesi uygulamalarının dinamik programlanması için sunucu tabanlı çalışan ASP, PHP, .NET, JSP gibi yazılım dilleri sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak sunucu tabanlı (server based) çalışan bu dillerin kullanımı, web sitelerin yavaş açılması, sunuculara aşırı yük binmesi, gelişmiş ve pahalı sunucuların kullanılması gibi birçok genel sorun oluşturmaktadır. JavaScript programlama dili web platformu için bir temel oluşturan HTML dili ile birlikte uyumlu şekilde yıllardır kullanılan bir teknolojidir. Nesne tabanlı çalışan JavaScript programlama dili istemci tabanlı (client based) çalıştığı için yükü sunucudan alarak kullanıcılara dağıtmaktadır. Bu bildiride, bir bulut bilişim altyapısı olan Amazon Web Servisleri (AWS) ve JavaScript dilinin birlikte kullanımı anlatılmaktadır. Bu ortak kullanım sayesinde web sitelerinde ne gibi faydalar ve yenilikler oluşabileceği ve maliyet analizleri ortaya konulacaktır.
Başlıklar Bulut Bilişim
Web Servisleri
Yeni Internet teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC