XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkiye’deki Açık Ders Malzemelerinin Erişilebilirliğinin Görme Engelli Öğrenenler Açısından İncelenmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Süleyman Arı
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: arisparadigm_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Ayşe Aydın Akkurt
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ayseaydin_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerAçık Ders Malzemeleri, Görme Engelliler, Web Erişilebilirliği, Erişilebilirlik, Evrensel Tasarım
ÖzetTürkiye’deki Açık Ders Malzemelerinin Erişilebilirliğinin Görme Engelli Öğrenenler Açısından İncelenmesi Süleyman Arı1 Ayşe Aydın Akkurt2 1Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Öğretim Görevlisi 2Anadolu Üniversitesi, Uzaktan Eğitim ABD, Doktora Öğrencisi Öz Eğitim alanında karşılaşılan sorunlara üretilen çözümler genel olarak teknoloji temelli olmaktadır. Bu bağlamda daha fazla sayıda öğrenene 21. yy standartlarında esnek öğrenme kaynakları sunmak , yüksek kaliteli öğrenme araçlarının herkesin erişilebileceği şekilde sunulması geliştirilmiş çözümler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada uluslararası boyutta açık kaynaklar için araştırması yapılmış ancak ülkemiz içinde tanımlanmamış olan Türkiye’de geliştirilmiş Açık Ders Malzemelerinin görme bozuklukları ve engeli bulunan kişiler için erişilebilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya katılan görme engelli bireylerle web erişilebilirliği standartları ve evrensel tasarım ilkeleri temel alınarak rastlantısal seçilen dersler incelenmiş, buna bağlı olarak ülkemizde geliştirilecek derslerin erişilebilirliğinin arttırılabilmesi adına önerilerde bulunulmuştur.
Başlıklar AB-Bildiri
Acik Ders Malzemeleri ve MOOC
Engelsiz Bilişim ve W3C Standartları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC