XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMobil Programlama Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar: App Inventor Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Fatih Özdinç
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fatihozdinc_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerMobil programlama, programlama öğretimi, App Inventor
ÖzetBilgisayar bilimi alanında giriş düzeyinde öğrenim gören öğrenciler tarafından programlama dersi zor olarak algılanan bir derstir (Aşkar ve Davenport, 2009). Ayrıca programlamada uzman olmak, uzun ve çaba gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle programlama öğrenme sürecinin ilk aşamalarında görsel araçlar kullanmak bu sürecin sürdürülebilir olması bakımından yararlı olacaktır. Robot programlama ve programlamada çoklu ortam kullanımı, programlama öğrenenleri güdülemektedir (Wolber, 2011). Ancak öğrenme sürecinde geliştirilen program ve uygulamaların kendi hayatlarına doğrudan etkisini kolaylıkla görmeleri mümkün olmamaktadır. App Inventor mobil uygulama oluşturmak için görsel blokların kullanıldığı bir ortamdır. Bu ortamda, programlama bilgisini en az kullanarak öğrenenlerin kendi mobil uygulamalarını geliştirebilmeleri olanağı sunulmaktadır. App Inventor, sadece çocuklar için değil aynı zamanda üniversitelerde verilen programlama derslerinin ilk aşamalarında başarılı olduğu görülmektedir (Honig, 2013). İlköğretimdeki öğrencilere programlama öğretmek için geliştirilen Scratch ile benzer blok dilini kullanmaktadır. Scratch’in devamı niteliğinde bir proje olan App Inventor, Google tarafından geliştirilmiş daha sonra MIT Mobil Öğrenme Merkezi’ne aktarılmıştır. MIT, App Inventor'un ikinci sürümünü 2013 yılında geliştiricilerin hizmetine sunmuştur. Öğrenenler mobil programlamada App Inventor’un ilgi uyandıran ve etkili bir araç olduğunu belirtmektedir. Bu çalışmanın amacı mobil programlama öğrenme sürecinde yeni yaklaşımları ve App Inventor hakkında ilgili alanyazında yapılan çalışmalardan bilgiler sunmaktır. Kaynaklar Aşkar, P. & Davenport, D. (2009). An investigation of factors related to self-efficacy for java programming among engineering students, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET January. 8(1). Honig, W. L. (2013). Teaching and assessing programming fundamentals for non majors with visual programming, Proceedings of the 18th ACM conference on Innovation and technology in computer science education, July 01-03, 2013, Canterbury, England, UK. Wolber, D.(2011). App Inventor and real-world motivation. In Proceedings of the 42nd ACM technical symposium onComputer science education (SIGCSE ’11), ACM, New York, NY
Başlıklar AB-KısaBildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC