XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAçık ve Uzaktan Öğrenmede Kalite Yönetim Süreçleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Buket Karatop
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail:

Yazar 2
Name: Engín Kurşun
Org: Atatürk Üniversitesi
Country: TR
E-mail:

Yazar 3
Name: Nurhan Nurhan
Org: Anadolu Üniversitesi
Country:
E-mail:

Yazar 4
Name: Elif Toprak
Org: Anadolu Üniversitesi
Country:
E-mail:

Yazar 5
Name: Serpil Koçdar
Org: Anadolu Üniversitesi
Country:
E-mail:

Yazar 6
Name: Cengiz Hakan AYDIN
Org: Anadolu Üniversitesi
Country:
E-mail: chaydin_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar Kelimeleruzaktan öğretim, açıköğretim öğretim, eğitimde kalite
ÖzetBu panel, açık ve uzaktan öğrenme alanının ülkemizdeki ve dünyadaki durumunun tartışılacağı bir dizi (toplam 6) panelden biridir. Panelin temel konusu açık ve uzaktan öğrenme hizmetleri ile ürünlerinde kalite güvencenin nasıl sağlanabileceği ve dış akreditasyon süreçlerinin yeri ile önemini tartışmaktır. Panel Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, İstanbul Üniversitesitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi uzmanlarının (öğretim elemanlarının) tam bildir halinde sunumlarını ve sonrasında soru-cevap kısımlarını içeremektedir.
Başlıklar AB-Panel
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC