XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAçık ve Uzaktan Öğrenmede Yeni Teknolojilerin Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Ağır
Org: İstanbul Üniversitesi
Country:
E-mail:

Yazar 2
Name: Mehmet Tosun
Org: İstanbul Üniversitesi
Country:
E-mail:

Yazar 3
Name: Selçuk Karaman
Org: Atatürk Üniversitesi
Country:
E-mail:

Yazar 4
Name: Nurettin Şenyer
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country:
E-mail:

Yazar 5
Name: Mehmet Emin Mutlu
Org: Anadolu Üniversitesi
Country:
E-mail:

Yazar 6
Name: Volkan Yüzer
Org: Anadolu Üniversitesi
Country:
E-mail:

Yazar 7
Name: İrfan Süral
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country:
E-mail: chaydin_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar Kelimeleraçıköğretim, uzaktan öğretim, yeni teknolojiler
ÖzetBu panel, açık ve uzaktan öğrenme alanının ülkemizdeki ve dünyadaki durumunun tartışılacağı bir dizi (toplam 6) panelden biridir. Panelin temel konusu açık ve uzaktan öğrenme alanında bugün kullanılan ve önümüzdeki yıllarda kullanılmak durumunda kalınacak teknolojileri tanıtmak ve bu teknolojilerin etkili entegrasyon biçimlerini altyapı, süreçler ve insan kaynağı bağlamlarında tartışmaktır. Panelde tanıtılacak teknolojilere örnek olarak Tin Can API verilebilir. Panel Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, İstanbul Üniversitesitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile Osmangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi uzmanlarının (öğretim elemanlarının) tam bildir halinde sunumlarını ve sonrasında soru-cevap bölümünü içermektedir.
Başlıklar AB-Panel
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC