XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkiye'de Açık ve Uzaktan Öğrenme Alanında Yaşanan Sorunlar
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Cengiz Hakan Aydın
Org: Anadolu Üniversitesi
Country:
E-mail: chaydin_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Alper Cihan
Org: İstanbul Üniversitesi
Country:
E-mail:

Yazar 3
Name: Üstün Özen
Org: Atatürk Üniversitesi
Country:
E-mail:

Yazar 4
Name: Sönmez PAMUK
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country:
E-mail:

Yazar 5
Name: Celal Murat Kandemir
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country:
E-mail:
Anahtar Kelimeler
ÖzetTürkiye'de Açık ve Uzaktan Öğrenme Alanında Yaşanan Sorunlar Bu panel, açık ve uzaktan öğrenme alanının ülkemizdeki ve dünyadaki durumunun tartışılacağı bir dizi (toplam 6) panelden biridir. Panelde, ülkemizdeki açıköğretim ve uzaktan öğretim uygulamalarında yaşanan sorunların ortaya konulacak ve bu sorunlara çözüm olabilecek eylemler karar verici mercilerin katılımıyla tartışılacaktır. Panel Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, İstanbul Üniversitesitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi uzmanlarının (öğretim elemanlarının) tam bildir halinde sunumlarını ve sonrasında soru-cevap bölümünü içermektedir.
Başlıklar AB-Panel
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC