XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkE-Öğrenme ve Etik: Öğrenme Ortamlarına Erişimde Fırsat Eşitliği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Berrin Özkanal
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bozkanal_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Elif Toprak
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: etoprak1_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 3
Name: Sinan Aydın
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: snaydin_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 4
Name: Seçil Kaya
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: secilk_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerE-öğrenme, Etik, Fırsat Eşitliği
ÖzetE-Öğrenme ve Etik: Öğrenme Ortamlarına Erişimde Fırsat Eşitliği Etik, insan davranışlarının ahlaki değerler ile uyumudur. Ahlaki değerler, doğru ile yanlışın ayırt edilmesini sağlayan yazılı ve yazılı olmayan kuralların belirlenmesine rehberlik ederler. e-Öğrenme etiği ise çevrimiçi öğrenme ortamlarında ortaya çıkan etik sorunları inceler. Etik kavramı çevrimiçi eğitim için incelendiğinde farklı boyutları ile karşımıza çıkar. Bunlar arasında; belli üretim ve uygulama standartlarının ve iletişim kurallarının uygulanması, öğretim materyallerinin hazırlanması ve sunulması süreçlerinde kalitenin gözetilmesi, telif haklarına saygı ve intihalin önlenmesi ve erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması sayılabilir. Bu çalışmada e-Öğrenmede etik, öğrenenlere öğrenme ortamlarına erişim açısından sağlanan fırsat eşitliği kapsamında ele alınmaktadır. Dolayısıyla bu tanım, öğrenenlere sunulan olanaklar ve öğrenme ortamlarına eşit şartlarda erişim, materyalleri açma ve kullanma kolaylıkları, öğrenme yöntemleri açısından farklılıkların dikkate alınması gibi kavramları içermektedir. Çalışmada, fırsat eşitliği ilkesi kapsamındaki etik düzenlemelere ilişkin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi e-öğrenme portalını kullanan 8067 öğrencinin görüşleri alınmıştır. Araştırma kapsamında nicel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, Badrul H. Khan tarafından geliştirilen “Ethical Checklist” den uyarlanmış ve uyarlanan anketin sadece “fırsat eşitliği” ile ilgili maddeleri araştırma kapsamına alınmıştır. Fırsat eşitliği kapsamındaki etik düzenlemelere ilişkin öğrenci görüşlerinin ikamet ettikleri bölgelere, yaşlarına ve çalışma durumlarına göre farklılaşma durumları analiz edilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC