XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkConvex Hull Problemine Genel Bakış: Algoritmalar ve Karmaşık
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Bayram AKGÜL
Org: Bartın Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bayramakgul_AT_bartin.edu.tr

Yazar 2
Name: Hakan KUTUCU
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hakankutucu_AT_karabuk.edu.tr
Anahtar Kelimelerconvex hull, hesaplamalı geometri, gift wrapping, graham scan, quickhull, divide&conquer, monotone chain, incremental convex hull
ÖzetConvex hull problemi; düzlemde sonlu sayıda noktayı içine alan ve en küçük alanı kaplayan dışbükey çokgeni oluşturma problemi olarak tanımlanır. Convex hull problemi hesaplamalı geometrinin bir çok uygulamasında önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar grafikleri, CAD/CAM uygulamaları, çarpışma analizi, şekil analizi, örüntü tanıma, görüntü işleme gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Bu çalışmada convex hull problemi tanıtılarak özelliklerinden bahsedilmiş, düzlemsel ve 3-boyutlu convex hull problemi “brute force” yöntemi ile çözülmüştür. Daha sonra sırasıyla convex hull problemini çözen; “Gift wrapping”, “Graham scan”, “QuickHull”, “Divide and conquer”, “Monotone chain” ve “Incremental Convex Hull” algoritmaları tanıtılmış ve bu algoritmaların analizleri ayrıntılı olarak yapılıp çalışma zamanları karşılaştırılmıştır.
Başlıklar Algoritma (numerik,Optimzasyon)
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC