XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkWeb Erişilebilirliği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa Özhan Kalaç
Org: Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu - Celal Bayar Üniversitesi
Country:
E-mail: ozhankalac_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY
Org: ODTÜ - BÖTE
Country:
E-mail: kursat_AT_metu.edu.tr

Yazar 3
Name: Doç. Dr. Kerem RIZVANOĞLU
Org: Galatasaray Üniversitesi
Country:
E-mail: krizvanoglu_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: İbrahim Elibal
Org: Türkiye Körler Federasyonu
Country:
E-mail: elibal_AT_gmail.com

Yazar 5
Name: Yavuz İnal
Org: TUBİTAK-BİLGEM Birim Proje Yöneticisi
Country:
E-mail: yavuz.inal_AT_tubitak.gov.tr
Anahtar KelimelerWeb Erişilebilirliği
ÖzetTürkiye`de ki engelli nüfusunun genel yapısına bakacak olursak, 2002 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonucuna göre Türkiye`de engelli birey oranı yüzde 12.29 olarak tespit edilmiş olup, buna göre 8.5 milyon engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı yüzde 2.58 iken (yaklaşık 1.8 milyon) süreğen hastalığı olanların oranı ise yüzde 9.70`dir (Yaklaşık 6.6 milyon). Engelli bireylerin, sosyo-ekonomik hayata katılabilmelerinin ve hizmetlerden yararlanabilmelerinin önündeki en büyük engellerden birisi de sunulan bilişim teknolojileri ve hizmetlerindeki erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sorunudur. Bu konuda en başta web sayfalarının erişilebilirliği ve kullanılabilirliği gelmektedir. Hiç şüphesiz ki, bilgi toplumuna giden yolda en önemli unsurlardan birisi e-hizmettir. Ancak başta kamu kurumları web sayfaları olmak üzere erişilebilirlik anlamında ülke genelinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksikliklerin giderilebilmesi maksadıyla devlet kurumları ve üniversiteler öncülüğünde, komisyonlar kurulması, ülke genelinde eğitim seminerleri düzenlenmesi ve farkındalık çalışmaları yapılması gerekmektedir. W3C (World-Wide Web Consortium) bünyesindeki “Web Accessibility Initiative (Web Erişilebilirliği ” tarafından hazırlanan “Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (Web İçeriği Erişilebilirlik Rehber Kuralları)”nın asgari başarı kriterlerinin benimsenmesi, öncelikle kamu kurumları web siteleri, sonra da özel sektör web sitelerinin içerik ve tasarımının hazırlanmasında hukuken zorunlu olmalıdır. Gerek mevcut sitelere revizyon için süre vermek, gerekse de özel girişimlerin bu hazırlıkları yapabilmesi için hazır hale gelmesini olanaklı kılmak adına, bu zorunluluk tüm sitelere aynı zamanda uygulanmayabilir. Bu noktada, kamu kurumlarını siteleri içeriklerini erişilebilir hale getirmek konusunda öncü ve örnek olmalı, bunu özel sektör siteleri takip etmelidir. Konunun çözümüne katkı sağlaması amacıyla yüksek öğrenimde bilgisayar alanındaki lisans ve önlisans programlarında ders müfredatlarına “Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik” konusu mutlaka alınmalı geleceğin bilişimcileri şimdiden bu konularda bilinçli olarak yetiştirilmelidir.
Başlıklar AB-Panel
Engelsiz Bilişim ve W3C Standartları
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC