XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBlogların e-öğrenmede Rolü
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Güray Arık
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: arikguray_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Süleyman Sadi SEFEROĞLU
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sadi.seferoglu_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerİçerik yönetim sistemi, çevrim-içi öğrenme, e-öğrenme, CMS, ağ günlüğü, blog
ÖzetBu çalışma kapsamında, ağ günlükleri ve çevrim-içi öğrenme konusunda yayınlanmış makaleleri tespit etmek maksadıyla bir alan yazın taraması yapılmıştır. Ağ günlüğü ve içerik yönetim sistemleri ile ilgili tespit edilen 52 makale detaylı olarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler, ağ günlüklerinin harmanlanmış ve sosyal yapılandırmacı öğrenme modellerinde etkin olarak kullanıldıklarında daha başarılı olduklarını, ders içeriklerinin ağ günlükleri üzerinde paylaşıldığında olumlu geri bildirimler alındığını ve öğrencilerin performanslarını artırdığını göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda ağ günlüklerinin bir e-öğrenme aracı olarak öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılabilecek etkin bir yapısının olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda bu ortamlardan eğitimde daha etkili bir şekilde yararlanabilmek için planlı çalışmalar yapılması önerilebilir.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC