XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYükseköğretim Kurumlarında Web-Tabanlı Uzaktan Eğitim Programları Açılış Süreci
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hatice Gökçe Bilgiç
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hgokcebilgic_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Hakan Tüzün
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: htuzun_AT_hacettepe.edu.tr
Anahtar Kelimelerweb-tabanlı eğitim, uzaktan eğitim, program açılma süreçleri
ÖzetBilgi çağında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle beraber bilgiye erişme hızı artarken öte yandan bilginin güncelliğini yitirme hızı da artmaktadır. Bu da günümüzde bireyler için güncellenen bilgiyi takip etme zorunluluğu ile beraber yaşam boyu öğrenme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Web tabanlı uzaktan eğitim ortamları özellikle çalışan insanlar için bu değişimi takip etmek ve kendilerini sürekli geliştirmek için alternatif eğitim ortamlarının başında gelmektedir. Böylece insanlar bir yandan çalışıp gündelik yaşantılarına devam ederken bir yandan da web tabanlı uzaktan eğitim platformları üzerinden sunulan esnek eğitimlere katılım sağlayarak yaşam boyu öğrenen olabilmektedir. Yükseköğretim kurumları da bu pazarda aktif olarak yer bulmaktadır. Bu programların yüz yüze eğitim programlarına alternatif eğitim ortamları olarak kabul görmesi için programların ilk açılış sürecinden itibaren özenle planlanmış bir çalışma gerektirmektedir. Bu çalışmada var olan yükseköğretim programları örneği üzerinden web tabanlı uzaktan eğitim programlarının ilk açılış süreci incelenmiştir. Programların açılış süreci yükseköğretim kurumu içerisinde program açma kararının alınmasından başlayarak YÖK tarafından onaylanmasına kadar kurum içerisinde gerçekleştirilen program hazırlıklarını kapsayan şekilde süreçteki eksiklikleri tamamlayan öneriler ile sunulacaktır.
Başlıklar E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC