XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAçıklığın Yanılsaması: Dezenformasyon Çağımızın Kitle İmha Silahı mı?
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Cem TURAN
Org: İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: turancem_AT_windowslive.com
Anahtar KelimelerDezenformasyon, Toplum Mühendisliği, Algı Yönetimi, Sanal Medya
ÖzetBilgi çağını yaşıyoruz ve bu nedenle her yerde yoğun veri yığınları ile temas halindeyiz. Geçmişten beri toplumları etkilemek için bir yöntem olarak kullanılan dezenformasyon, sosyal yaşam içerisinde bilginin yoğun olarak kullanıldığı günümüzde etkisini daha da artırmış durumdadır. Bu etkinin, küçük bir ticari kazanımdan bir dünya üzerindeki siyasi dengeleri tanzim etmeye kadar uzanan ciddi sonuçlar doğurabileceğini, özellikle son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan olaylarda tecrübe etmekteyiz. Arap Baharı’nın ardında da olan sanal medya paylaşımları ve enformatik yönetim süreçleri gerçekten yeni birer kitle imha silahı olabilirler mi? Toplum dezenformatik operasyonlarla manipüle edilebilir mi? Kapalı şeffaflık mümkün müdür? Gözlemlerim ve taradığım kaynaklar bunun mümkün olduğunu söylemekte. Araştırmaya dayalı bu çalışma dezenformasyonun değişik uygulamalarını ve sonuçlarını göstererek umduğumuzdan daha yaygın kullanımına işaret etmeyi amaçlamaktadır.
Başlıklar AB-Bildiri
Digital Aktivizim, Siber Kültür
İnternet ve Sosyal Bilimler
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkiler
Televizyon Teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC