XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkVeri Gizlemde Yeni bir Yaklaşım: Paravan İmge Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Erkan Yılmaz
Org: Turgut Özal Üniversitesi
Country: TR
E-mail: erkanyilmaz_AT_msn.com

Yazar 2
Name: Yıldıray Yalman
Org: Turgut Özal Üniversitesi
Country: TR
E-mail: yyalman_AT_turgutozal.edu.tr
Anahtar KelimelerVeri Gizleme, Paravan İmge, Gizliyazı, LSB, Steganaliz
ÖzetGünümüzde, farklı sayısal ortamların (html, imge, ses, video vb.) kullanımı her geçen gün yaygınlaşarak artmaktadır. Bununla birlikte, çoklu ortam ve bilgi güvenliği uygulamaları gibi güncel gereksinimler ile veri gizleme bilimi temelinde yapılan çalışmalar (gizliyazı, damgalama, vb.) da yoğun ilgi görmektedir. Sunulan çalışmanın temel amacı LSB temelli yeni bir veri gizleme yaklaşımı önermektir. Gizli verilerin saklanması işlemi bit düzleminde gerçekleştirilmiştir. Literatürde sunulan ve klasik LSB tabanlı birçok çalışmadan farklı olarak, gizli verilerin yerine ilgili gizli verilerin oluşturduğu bozulmalar bir taşıyıcı paravan imgeye gizlenmiş olup, steganalize karşı daha dayanıklı bir algoritma elde edilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC